La sang del cordó (I). Què són les cèl·lules mare?

Començo amb una breu introducció biològica. Totes les cèl·lules del nostre organisme provenen d’unes cèl·lules anomenades cèl·lules mare. Aquestes cèl·lules mare tenen la particularitat que d’elles se’n pot derivar qualsevol cèl·lula de qualsevol òrgan i teixit. Les cèl·lules mare són cèl·lules que no han patit el procés de diferenciació, és a dir, no han estat destinades a cap organisme en concret. Una cèl·lula, quan ja ha patit la diferenciació no pot tornar enrere.

Les cèl·lules mare es poden obtenir, bàsicament, d’embrions congelats de fecundacions in vitro (quan una parella se sotmet a aquestes fecundacions, es fan molts embrions a la vegada que es desen congelats i que passats cinc anys deixen de ser viables) o bé de la sang del cordó umbilical. Les primeres, anomenades cèl·lules mare embrionaries, plantegen problemes ètico-religiosos, les segons ja no.

Però, què se’n pot fer de les cèl·lules mare? bé, el que expliqui ara a aquí segurament serà obsolet d’aquí uns anys, la ciència en aquest camp avança molt ràpid. A grans trets, amb les cèl·lules mare es poden guarir o paliar algunes malalties. Com he dit, idealment, d’una cèl·lula mare se’n pot derivar qualsevol cèl·lula del nostre organisme, així doncs, si tenim alguna cosa que no ens funciona, la podríem “re-fabricar” al laboratori amb cèl·lules mare i després reinplantar-la al nostre organisme. Això, com he dit, és ideal ja que, de moment, el nombre de malalties que es poden guarir és limitat i se centra bàsicament en algunes malalties de la sang (com ara alguna leucèmia i alguns tipus d’anèmies) i malalties metabòliques. Però ja ho he dit, la ciència en aquest camp avança molt ràpidament i d’aquí a vint anys (que és el temps en que unes cèl·lules mare són viables), segurament el ventall de patologies tractables haurà augmentat enormement.

One Response to “La sang del cordó (I). Què són les cèl·lules mare?”

  1. Què hi diu el pare?» Blog Archive » La sang del cordó (II). Què en fem? said:

    Mar 23, 10 at 9:40 am

    […] el primer escrit del tema he explicat una mica què són les cèl·lules mare i què en podem fer. També he […]


Deixa el teu comentari